channa

Archive for ספטמבר, 2010|Monthly archive page

המחקר שלי על קבוצות הכתיבה – דו"ח קצר

In עברית on ספטמבר 19, 2010 at 11:35 am

תקציר

בין חודשי מאי עד אוגוסט 2010 ערכתי מחקר ראשוני על תהליכי התפתחות המתקיימים בקבוצות הכתיבה שלי. מתברר שסוג זה של עבודה קבוצתית, אשר פיתחתי במיוחד לאוכלוסיית היעד של 'אלה', מסוגל לגרום להתפתחות אישית. באמצעות הכתיבה והמשוב ההדדי בקבוצה מגלים המשתתפים בהדרגה יותר אפשרויות בהתנהגותם, החל מהכתיבה עצמה, בדיבור, בחשיבה ועד ליכולת התמודדות עם מצבים שונים בחיים. הם חווים יותר גמישות בהתנהגותם וכך מתחזקת יכולתם להתמודד עם החיים.

25 משתתפים ב-5 קבוצות, אשר הנחיתי בשנים 1996 – 2009, השיבו לשאלון.

תהליכי ההתפתחות בקבוצות אלה מתקיימים במסגרת מאוד תומכת, אשר יוצרת תחושת שייכות וקוהרנטיות. המבנה התומך של העבודה הקבוצתית, בה הכתיבה פועלת כאמצעי, יכול להפוך את התנאים להתפתחות אישית לטובים ביותר. מדובר בתהליכים של למידה אנושית גנרטיבית* וניתן למפות אותם. מפות אלה יכולות לסייע למנחים וגם למשתתפים כדי לעקוב במודע אחרי תהליכי התפתחותם, לכוון אותם ולהגבירם.

* למידה גנרטיבית פירושה שלמידה אחת גוררת את הלמידה הבאה, אך ברמת הפשטה גבוהה יותר. להבדיל מלמידה של מיומנות פשוטה (כגון רכיבה על אופניים או עריכת שולחן), עם התפתחות הכתיבה שלך יכולה להתרחב גם דרך החשיבתך על דברים, מתבקשת התייחסות לנקודות ראות שונות של הסיפור ויותר מודעות למה שאת/ה מרגיש ורוצה לבטא. הכתיבה היא אמצעי לגירוי של 'למידה המרחיבה את עצמה'.

ממצאי המחקר

ניסחתי שלוש שאלות כדי לאסוף את החוויות של המשתתפים בקבוצות הכתיבה ארוכות הטווח שהתקיימו בהנחייתי:

1. מה טבעם של תהליכי ההתפתחות בקבוצות הכתיבה ברמה האישית והקבוצתית?

2. מה הקשר בין 'התוצאות' אחרי סיום הקבוצה עבור המשתתפים לבין המטרות והציפיות אשר הם העמידו לעצמם בעת תחילת הקבוצה?

3. מה הקשר בין 'התוצאות' כפי שתוארו על ידי המשתתפים לבין התוצאות כפי שנצפו על ידי המנחה בכל משתתף?

התשובות לשאלות אלה (נכון לעכשיו, וזה היה רק מחקרון ראשוני!) הן:

1. תהליכי ההתפתחות בקבוצות הכתיבה שלי הם צורה של למידה גנרטיבית. אלה תהליכי למידה מדורגים, מסודרים ברצף החל מלמידת מיומנויות פשוטות ועד לתובנה עמוקה ואומנות חיים. אפשר למפות את התהליכים והמפות יכולות לשמש כלים למשתתפים ולמנחים כאחד. במחקר הנוכחי בניתי שלוש מפות, שלא אוכל לפרט בדו"ח המצומצם הזה.

2. 'התוצאות' עבור המשתתפים מתייחסים למטרות שנקבעו מראש ב-3 צורות:

א. רוב המשתתפים השיגו את רוב מטרותיהם. ומעבר לכך ישנן יותר תוצאות אחרי סיום הקבוצה  מאשר מטרות לפני תחילתה.

ב. 'התוצאות העודפות' נמצאות בקטגוריה של 'התפתחויות אישיות כלליות', אשר למראית עין אינן קשורות לכתיבה. קטגוריה זו מכילה מטרות של המנחה שלא הוצהרו מראש. אלה מטרות של שינויים יציבים המסייעים לאדם להתמודד טוב יותר עם לחצים בחיים.

ג. התוצאות כפי שתוארי על ידי המשתתפים זמן רב אחרי סיום קבוצתם, לרוב תואמות לתוצאות אשר נצפו על ידי המנחה בעת סיום הקבוצה.

בגדול רציתי לגלות איך אתם מבטאים את חוויותיכם במילים שלכם, ומה אתם חושבים, לאחר מספר שנים, שיצא לכם מקבוצת הכתיבה. או, במילים אחרות, האם לדעתכם הרווחתם משהו מהכתיבה במסגרת קבוצתית, בעזרת תרגילי כתיבה מכוונים, ואם כן, איזה סוג של רווח.

גם הסתקרנתי לגבי דמיון אפשרי בין חוויותיכם, למשל האם ישנם נושאים חוזרים המתוארים על ידי מספר אנשים. והאם קיים דמיון כלשהו בין ההערכה העצמית של חוויותיכם לאחר שנים לבין תצפיותי כמנחה על החוויות שלכם במהלך הקבוצה.

קיוויתי לגלות אם (ואיך) משתתפים מגיבים באופנים שונים לשיטת העבודה, נתרמים ממנה יותר או פחות, ולמשל עובדים בקצב שונה. ממצאים בתחום זה עשויים לכוון את התאמת השיטה לתנאים אישיים, כגון קבוצות גיל ורקע מגוונים יותר.

המטרה העיקרית של המחקרון הראשוני היתה להתחיל לראות איך משתתפים בקבוצות כתיבה ארוכות טווח מתפתחים לפי עמות המידה שלהם. וזאת בשונה מההערכה 'מבחוץ' על ידי המנחה. האם המשתתפים לדעתם לומדים משהו והאם זה קשור ישירות או בלעדית לכתיבה? מה מוסיפה הכתיבה לחוויה הקבוצתית? מה מוסיפה קבוצה לכתיבה? הרי אפשר גם לכתוב לבד! האם תרגילים מוסיפים דבר מה? ושיתוף אנשים אחרים בחוויות הכתובות? הרי קיימות גם קבוצות בהן משתפים חוויות בשיחה? לאילו אנשים אינה מתאימה קבוצת כתיבה ולאילו דווקא כן?

שיטת המחקר

המחקר שערכתי הוא איכותני, בניגוד למחקר כמותי, הידוע יותר, בו מוצגים הממצאים באחוזים, מספרים וטבלאות.

מחקר איכותני רוצה לייצג באמינות ככל האפשר את חוויותיהם של המשתתפים בו. על כן החוקר חייב לשים בצד את ידיעותיו ואת דעותיו האישיות עד כמה שניתן, להיפתח למה שהמשתתפים מבטאים ולנסות להבין את אשר הם מתכוונים. בדרך זו יש סיכוי לגלות דברים חדשים שהחוקר לא חשב עליהם עוד מקודם לפי תיאוריה זו או אחרת. אין בינתיים השערות על תהליכים בקבוצות כתיבה ארוכות טווח, מאחר ועד כה לא נערך מחקר בנושא. כל מה שקיים הוא הנסיון המצטבר של מנחי קבוצות כמוני. את הנסיון אספנו במהלך עבודתנו עם קבוצות ולא עשינו זאת בצורה שיטתית. המחקר שלי הוא צעד לשינוי .

מטרות ותוצאות אישיות

7 המטרות הנפוצות ביותר של המשתתפים היו:

– להשתתף בפעילות יחד עם אנשים בעלי רקע דומה לשלי.

– לכתוב את תולדות חיי או את תולדות משפחתי.

– להשאיר עדות לדורות הבאים.

– לתקשר טוב יותר עם עצמי (להבהיר את רגשותי ומחשבותי לעצמי)

– ללמוד לכתוב סיפור.

– להתמודד טוב יותר עם נושאים בעבר ו/או בחיי בהווה.

– להשתתף בקבוצת תמיכה.

7 התוצאות הנפוצות ביותר של המשתתפים היו:

– כישורי הכתיבה שלי השתפרו.

– תמיכה אישית מהקבוצה ומהמנחה.

– אני מתמודד/ת עכשיו טוב יותר עם מה שקורה בחיים.

– ביטוי עצמי.

– פרסמתי ספר / סיפור / שיר / מאמר.

– התקשורת שלי עם אנשים מחוץ לקבוצה השתפרה.

–  התקשורת שלי עם עצמי השתפרה.

אפשר לחלק את המטרות והתוצאות לשלוש קבוצות:

1. כישורי כתיבה (כגון לכתוב סיפור, לבטא עצמי בכתב).

2. חוויה קבוצתית (כגון קבלת תמיכה מהקבוצה, לתקשר טוב יותר עם אחרים).

3. התפתחות אישית כללית (כגון לתקשר טוב יותר עם עצמי, להתמודד עם החיים).

המשתתפים במחקר נבדלו במספר המטרות והתוצאות אשר רשמו, אך כמעט כולם רשמו יותר תוצאות לעצמם מאשר מספר המטרות שהיה להם בתחילה. זה בלט במיוחד בתשובות לשאלות הפתוחות, בהן כל אחד כתב בצורה חופשית את דעותיו.

מעוט קטן (2 מתוך 25 משתתפים) לא נתרם על ידי השתתפות בקבוצת כתיבה. אני אסירת תודה לאנשים אלה שהסכימו להשתתף במחקר ונתנו לי בכך אפשרות להתרשם מחוויותיהם הבלתי נעימות. התאורים שלהם בעלי ערך רב ומסייעים למצוא את גבולות שיטת העבודה של קבוצות הכתיבה.

התחלתי להבין גם איך משתתפים אחדים הפיקו רק תועלת מוגבלת מפעילות הכתיבה ועל כן נפתחה אפשרות לשפר את שיטת העבודה.

זה נשמע אולי מוזר, אך החלק הפחות מחדש במחקר מורכב מהתאורים הנלהבים של אותם אנשים אשר מרגישים מועשרים ביותר מקבוצת הכתיבה. עד כמה שתאורים אלה מחממים את ליבי, זה ההיבט שכבר היה ידוע לי ושתמיד גירה אותי להמשיך ולפתח את העבודה הקבוצתית המיוחדת הזאת! הכתיבה הזאת, שמהווה את רוב הנתונים במחקרון, מוכיחה שקבוצות הכתיבה הן בעלות ערך רב. אך כדי לקבל תובנות חדשות הייתי זקוקה לתעוד של המשתתפים הפחות נלהבים.

ברצוני להודות לכל המשתתפים ולעמותת 'אלה', ובמיוחד לעמיתי עדית נינארי שסייעה לי בישראל במסגרת 'אלה'.

באוקטובר אקיים מפגש לכל משתתפי המחקר (מוזמנים בלבד) ובו אפרט יותר על המחקר ואענה על שאלות.

חנה קונה

A short report about my writing group research project

In English on ספטמבר 19, 2010 at 11:25 am

Abstract

Between May and August 2010 I did a pilot-study on developmental processes in my writing groups. This group-work, which I created especially for people using Elah's services, shows itself capable of setting in motion personal development. Participants discover through writing and through the interactions in the group a widening repertoire of behavioural choices. More choices starting in their  writing, speaking and thinking leading to greater flexibility and thereby strengthening of their coping skills in life.

25 participants of 5 groups, facilitated by me between 1996 and 2009, responded to the questionnaire.

The processes of personal development in these writing groups occur in a strongly supportive framework that fosters a sense of coherence. My findings show that the supportive structure of group work, with writing as a tool, can optimise conditions for personal development that are processes of generative human learning*. As such they can be mapped in various ways. These maps may serve facilitators and participants alike in following and enhancing their processes consciously.

* Generative learning occurs when 'learning one thing leads to another on a higher level of abstraction'. Unlike learning a simple skill, such as riding a bicycle or setting the table, when you develop your writing you start to think differently about things, to discern more than one perspective and become more aware of what you feel and want to express. Writing serves as a means to stimulate this self-expanding learning.

The findings of the study

I gathered experiences of the participants in long-term writing groups to answer three research questions:

1. What is the nature of developmental processes in my writing groups at the individual and the group levels?

2. How do the outcomes of the group as described by the participants compare with their stated goals and expectations?

3. How do the outcomes of the group as described by the participants compare with the outcomes as assessed by the facilitator for each participant?

The answers to these questions are to date (as this was only a small study):

1. Developmental processes in my writing groups are a form of generative learning. These learning processes are hierarchical in that they are organised along a continuum from learning simple skills up to deep insight and the art of living. These processes can be mapped and the maps may serve as tools for facilitators and participants. The current report is too compact to present the three maps  I have created in this study.

2.Participants’ outcomes relate to their goals in three ways:

a.  Most participants have attained most of their goals. In addition there are more outcomes than goals overall.

b.   The ‘extra’ outcomes are in the category of ‘general personal development’, which do not seem to be connected to writing. This category includes goals of the facilitator that were not explicitly stated before the groups started.  They correspond to sustained changes for positive coping with stress in life.

c. Participants’ outcomes of the group, after a long time, largely correspond to the outcomes assessed earlier by the facilitator at the time the group was concluded.

I wanted to discover how you express your experiences of participating in the writing group in your own words and what you think, after several years, it has given you. In other words, if you think you have benefited from writing in a group, with structured exercises, and if so, what 'kind' of benefit.

I was curious to know if there are similarities between your experiences, for example if certain motifs of personal development recurred in the descriptions of several participants. And also if there are similarities between your own evaluation in retrospect of your experiences and my observations as the group's facilitator of your processes at the actual time of the group.

I hoped to discover if (and how) participants of writing groups react and deal differently with this work-method; benefit more or less and, for example, work in different tempo from each other. Findings on these questions may direct adaptations of the method to individual circumstances, ages and background.

The main purpose of this pilot-study was to clarify how participants in long-term writing-groups develop according to their own criteria. This in comparison to 'external' evaluation by the facilitator. Do participants 'learn' anything and is this connected directly or exclusively with writing? What does writing contribute to the group-experience? What does a group contribute to the writing? After all it is possible to write on your own! Do exercises add something? And sharing your written experiences with others? Can't you share experiences in 'talking-groups' just as well? For which people is a writing group a good choice and for which is it not suitable?

Method

This study is qualitative, in contrast with the better known quantitative research method, where results are presented in percentages, numbers and tables.

Qualitative research tries to represent as accurately as possible the experiences of the participants. To accomplish this, the researcher needs to put aside her own opinions and preconceptions, to be open to what the participants express and to understand what they mean by their words. This gives us a chance to discover new things, not thought of before by the researcher according to some theory. So far there are no hypotheses in existence about processes in long-term writing groups, because they have not been studied before. We only have the accumulated experiences of group facilitators, like me, that were acquired while working with groups and not in any systematic way. My research wants to change this.

Personal goals and outcomes

The 7 most frequently named goals for participating by respondents are:

– To share an activity with people having a similar background to me.

– To write my life/family story.

– To leave testimony for future generations.

– To communicate better with myself (clarify feelings and thoughts to myself).

– To learn to write a story.

– To cope better with issues in my past and/or present life.

– To take part in a supportive group.

The 7 most frequently named outcomes are:

– Development of my writing skills.

– Receiving personal support from the group and from the facilitator.

– Development of my coping skills in life.

– Self-expression.

– I have published a book/story/poem/article.

– Improved with others outside of the group.

– Improved  communication with myself.

Goals and outcomes are  divided in three categories:

1 – Writing skills (e.g. learn to write a story, express myself in writing)

2- Group experience (e.g. receiving support from the group, communicate better with others)

3 – General personal development (e.g. communicate better with myself, cope better with life's stress)

Participants in the study differed in the number of goals and outcomes they mentioned, but almost all noted more outcomes than their original goals. This was clearest in the responses to the open questions, where each wrote about their experience in their own words, without a list of answers to choose from.

A very small minority (2 of the 25 participants) did not benefit from participating in a writing group. I am deeply grateful to these people for taking part in the study and providing me with the opportunity to gain insight into their unpleasant experiences. Their descriptions are essential in order to discover the boundaries of the writing-group method.

It has also become clearer to me how some participants benefited only in a limited way from this activity and this will enable me to improve the work.

It may sound strange, but the most enthusiastic texts of participants who feel themselves greatly enriched by the writing group form the least innovative part of the study. As heartwarming as these expressions are, this is the part that was already known to me and which always stimulated me to continue to develop this form of group-work! These texts, the great majority of the completed questionnaires, prove that writing groups are valuable. But testimonies of less enthusiastic participants were necessary to receive new insights.

I wish to express my thanks to all participants, to Elah and especially to my colleague Idith Ninari, who assisted me in Israel under the umbrella of Elah.

A meeting for the participants will take place in October where I will explain the study in more depth.

Channa Cune

Kort verslag over het schrijfgroepen onderzoek

In Nederlands on ספטמבר 19, 2010 at 11:16 am

Samenvatting

Van mei tot augustus 2010 heb ik een  pilot-studie over de ontwikkelingsprocessen in mijn schrijfgroepen gedaan. Deze  vorm van groepswerk die ik speciaal voor Elah's doelgroep heb opgezet, toont zich in staat om persoonlijke ontwikkeling op gang te brengen. Deelnemers  ontdekken door het schrijven en door de wederzijdse reacties in de groep steeds meer keuzemogelijkheiden via schrijven, spreken en denken tot omgaan met situaties. Zij ervaren meer flexibiliteit in hun persoonlijk gedrag en daardoor worden de 'coping skills' van de deelnemers in het leven versterkt.

25 deelnemers aan 5 groepen (door mij begeleid in de jaren 1996 – 2009) beantwoordden de vragenlijst.

De persoonlijke ontwikkelingsprocessen in deze groepen vinden plaats in een sterk ondersteunend kader dat een gevoel van samenhang, van coherentie, kweekt. De ondersteunende structuur van het groepswerk, met schrijven als medium, kan de voorwaarden tot persoonlijke ontwikkeling optimaliseren. Dit zijn processen van generatief menselijk leren* en zijn als zodanig op verschillende manieren in kaart te brengen. Deze 'kaarten' kunnen zowel begeleiders als deelnemers aan groepen helpen om hun ontwikkelingsprocessen bewust te volgen, te sturen en te bevorderen.

*   Generatief leren betekent dat 'het ene leren tot het volgende leidt, maar dan op een hoger abstractie niveau'. Anders dan bijvoorbeeld een simpele vaardigheid leren (zoals fietsen of tafeldekken), ga je bij het ontwikkelen van je schrijven ook anders over dingen denken, meer perspectieven zien en je meer bewust worden van wat je zelf voelt en wilt uitdrukken. Het schrijven is hier een middel om 'zichzelf uitbreidend leren' te stimuleren.

De bevindingen van het onderzoek

Drie onderzoeksvragen waren erop gericht om de ervaringen van de deelnemers aan langdurige schrijfgroepen te verzamelen:

1. Wat is de aard van de ontwikkelingsprocessen in mijn schrijfgroepen op individueel en groepsniveau?

2. Hoe verhouden zich de 'uitkomsten' van de groep voor de deelnemers tot de doelen en verwachtingen die ze zich aan het begin gesteld hadden?

3. Hoe verhouden zich de 'uitkomsten' zoals beschreven door de deelnemers tot de uitkomsten gezien door de begeleider in elke deelnemer?

De antwoorden op deze vragen zijn (tot nu toe, en dit was maar een klein onderzoek!):

1. De ontwikkelingsprocessen in mijn schrijfgroepen zijn een vorm van generatief leren. Deze leerprocessen zijn hiërarchisch, dat wil zeggen dat ze een reeks vormen van het  leren van simpele vaardigheden tot het leren van vergaand inzicht en levenskunst. Deze processen kunnen in kaart worden gebracht en die kaarten kunnen zowel deelnemers als begeleiders tot instrument dienen. In het onderzoek heb ik drie van deze kaarten ontworpen. Dit verslag is te kort om hier nader op in te gaan.

2. De 'uitkomsten' van de deelnemers staan op 3 manieren in relatie tot de van te voren gestelde doelen:

a. De meeste deelnemers hebben de meeste van hun doelen bereikt. Bovendien zijn er meer uitkomsten dan er oorspronkelijke doelen gesteld waren.

b.  De 'extra uitkomsten' zijn in de categorie van ‘algemene persoonlijke ontwikkelingen', die op het oog niet met schrijven te maken hebben. Deze categorie behelst doelstellingen van de begeleider die niet expliciet van te voren genoemd zijn. Zij komen overeen met stabiele veranderingen die helpen om positiever met de stress van het leven om te gaan.

c. De uitkomsten zoals beschreven door de deelnemers, lange tijd na beëindiging van hun groep, komen  grotendeels overeen met de uitkomsten die de begeleider in hen had opgemerkt ten tijde van de groepsbeëindiging.

In het groot wilde ik uitvinden hoe jullie je ervaringen in de schrijfgroep in eigen woorden uitdrukken en wat jullie, na verloop van enkele jaren, aan de schrijfgroep gehad denken te hebben. In andere woorden, of jullie denken baat te hebben gehad bij het schrijven in groepsverband, met behulp van gerichte schrijfoefeningen, en zo ja, wat voor 'soort' baat.

Ook was ik nieuwsgierig of er overeenkomsten bestaan tussen jullie ervaringen, zoals persoonlijke ontwikkelingsmotieven die door meerdere deelnemers beschreven worden. En daarbij, of er overeenkomsten bestaan tussen jullie eigen waardering achteraf van wat je hebt ervaren en mijn waarnemingen, als groepsbegeleider, van jullie processen ten tijde van de groep.

Ik hoopte uit te vinden of (en hoe) deelnemers aan schrijfgroepen verschillend reageren en omgaan met deze werkmethode; er meer of minder aan hebben en bijvoorbeeld in verschillend tempo werken. Bevindingen op dit gebied kunnen richting geven aan het aanpassen van de werkwijze voor zuiver individuele omstandigheden, leeftijden en achtergronden.

Het voornaamste doel van dit 'pilot-onderzoek' was om beter zicht te krijgen op hoe deelnemers aan lange-termijn schrijfgroepen zich ontwikkelen volgens hun eigen maatstaven. Dit in vergelijking met het 'van buitenaf' evalueren door de begeleider. 'Leren' de deelnemers iets en heeft dat rechtstreeks of uitsluitend met het schrijven te maken? Wat voegt het schrijven toe aan het groepsgebeuren? Wat voegt een groep toe aan het schrijven? Ten slotte kan men ook alleen schrijven! Voegen oefeningen iets toe? En het met anderen delen van geschreven ervaringen? Er zijn toch ook praatgroepen waar men ervaringen deelt? Voor welke mensen is zo'n groep niet geschikt en voor wie juist wel?

Onderzoeksmethode

Het onderzoek dat ik heb gedaan is kwalitatief, in tegenstelling tot het beter bekende kwantitatieve onderzoek, waarbij de resultaten in percentages, cijfers en tabellen worden weergegeven. Kwalitatief onderzoek richt zich op het zo getrouw mogelijk weergeven van de  ervaringen van de deelnemers. Hierbij moet de onderzoeker zijn eigen opinies en vooroordelen zoveel mogelijk opzij zetten, zich openstellen voor wat de deelnemers uitdrukken en proberen te begrijpen wat zij met hun woorden bedoelen. Op deze manier bestaat er een kans om nieuwe dingen te ontdekken die niet al van te voren bedacht waren door de onderzoeker volgens een of andere theorie.  Er bestaan geen hypotheses over de processen in langdurige schrijfgroepen, aangezien er tot nu toe geen onderzoek naar  is gedaan . Het enige wat er al is, zijn de verzamelde ervaringen van groepsbegeleiders zoals ik. Die ervaringen hebben we verzameld tijdens het werken met de groepen en dat is niet op een systematische manier gedaan. Mijn onderzoek wil hierin verandering te brengen.

Persoonlijke doelen en uitkomsten

De 7 meest gestelde doelen van de deelnemers waren:

– Deelnemen aan een activiteit samen met mensen met een soortgelijke achtergrond als ik.

– Mijn levens- of familiegeschiedenis schrijven.

– Een getuigenis kunnen nalaten voor de volgende generaties.

– Beter te communiceren met mezelf (mijn gevoelens en gedachten voor mijzelf duidelijk maken).

– Een verhaal leren schrijven.

– Beter om te kunnen gaan met dingen in mijn verleden en/of heden.

– Meedoen aan een steungevende groep.

De 7 meest genoemde uitkomsten van de deelnemers waren:

–  Ontwikkeling van mijn schrijfvaardigheid.

– Ontvangen van persoonlijke steun van de groep en van de begeleider.

– Mijn vermogen om om te gaan met wat er in het leven gebeurt is gegroeid.

– Zelf-expressie

– Ik heb een boek/verhaal/gedicht/artikel gepubliceerd.

– Mijn communicatie met anderen buiten de groep is verbeterd.

– Mijn communicatie met mijzelf is verbeterd.

De doelen en de uitkomsten kunnen in drie groepen verdeeld worden:

1- Schrijfvaardigheid (zoals een verhaal leren schrijven, me schriftelijk uitdrukken)

2- Groepservaring (zoals steun ontvangen van de groep, beter communiceren met anderen)

3- Algemene persoonlijke ontwikkeling (zoals communiceren met mezelf, beter omgaan met het leven)

Deelnemers aan het onderzoek verschilden in het aantal doelen en uitkomsten dat ze noteerden, maar bijna iedereen noteerde meer uitkomsten voor zichzelf dan zijn/haar oorspronkelijke doelen. Dit kwam vooral tot uiting in de open vragen van de vragenlijst, waarin iedereen in eigen woorden heeft geschreven en er geen lijstje met keuze-antwoorden was gegeven.

Een zeer kleine minderheid (2 van de 25 deelnemers)  heeft geen baat gehad bij deelname aan de schrijfgroep. Ik ben deze mensen uiterst dankbaar dat zij bereid waren mee te doen aan het onderzoek en mij de gelegenheid hebben gegund inzicht te krijgen in hun onprettige ervaringen. Hun beschrijvingen zijn van onschatbare waarde en helpen om de grenzen van de schrijfgroep-methode te vinden.

Het is mij ook duidelijker geworden hoe sommige deelnemers  slechts beperkt baat gehad hebben bij deze activiteit en dit opent de mogelijkheid om de werkmethode te verbeteren.

Het klinkt misschien vreemd, maar juist de meest enthousiaste teksten van degenen die zich enorm verrijkt voelen door de schrijfgroep, hoe hartverwarmend ook, vormen het minst vernieuwende deel van dit onderzoek. Dit is namelijk het deel dat mij al bekend was en dat voor mij altijd al de stimulans is geweest om dit groepswerk verder te ontwikkelen! Deze teksten, veruit de meerderheid van de ingevulde vragenlijsten, bewijzen de waardevolle basis van de schrijfgroepen. Maar voor nieuwe inzichten waren de getuigenissen van de minder enthousiaste deelnemers noodzakelijk.

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan alle deelnemers evenals aan Elah en speciaal aan  mijn collega Idith Ninari die mij, in het kader van Elah, geassisteerd heeft in Israël.

In oktober vindt een bijeenkomst plaats voor de deelnemers waarin ik nadere uitleg over het onderzoek zal geven. Deze bijeenkomst is, wegens plaatsgebrek, alleen voor genodigden.

Channa Cune